Organisation

Der bruges rigtig mange frivillige ressourcer på at planlægge og gennemføre et danmarksmesterskab. Neden finder du organisationen der står bag, 

Og det er vigtigt at understrege at mange andre mennesker også bidrager aktivt for at kunne afvikle et mesterskab.

Arrangør:

Xxxxxx

Xxxxxx

Arrangørens ansvar er at sørge for alle store og små praktiske opgaver i forbindelse med afvikling af danmarksmesterskaberne. 

Derudover har arrangøren ansvaret kommunikation med presse og publikum.

Stævneledelse:

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Stævneledelsens ansvar er alle aspekter i den sportslige afvikling af danmarksmesterskaberne – f.eks. udskrive konkurrencer, tjekke vejret og score resultaterne.

Jury

Xxxx

Xxxx

Xxxx

Juryen har det overordnede ansvar for at reglerne bliver overholdt. I praksis betyder det at de er en slags ”højesteret” hvis der er tilfælde, hvor en deltager og stævnelederen ikke kan opnå enighed.