Deltagere

1.

Christoffer MundtBallonregistrering
OY-LOD
Ballonstørrelse
2.195 m
(77.500 kubikfod)
Fabrikat
Cameron